Hãy chung tay hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn!

3, Tháng 7, 2019

Kế hoạch và phân công nhiệm vụ Ngày hội mở trường University's Openday 2018

7, Tháng 4, 2018

Công văn số 836/CATP về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền, phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản

21, Tháng 3, 2018

Quyết định số 15/QĐ-ĐHKTCN về việc khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong kỳ thi Olympic toán cấp trường năm học 2017-2018

2, Tháng 3, 2018

CHI BỘ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP CHO 12 ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN MỚI

24, Tháng 10, 2017

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

15, Tháng 11, 2016

Thông báo hoạt động của tổ chức "Hội thánh của Đức chúa trời"

1, Tháng 11, 2016

Chương trình tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2016

29, Tháng 10, 2016

Hội diễn sân khấu “Tình yêu quê hương đất nước, nhà trường và nghề nghiệp”

25, Tháng 10, 2016

Tổng hợp danh sách sinh viên đạt giải Olympic cơ học toàn quốc năm 2014

1, Tháng 12, 2014

Các loại mẫu biểu dành cho sinh viên

11, Tháng 11, 2014

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc

5, Tháng 11, 2014

Đối thoại trực tiếp giữa Nhà trường và sinh viên năm học 2014-2015

5, Tháng 11, 2014

Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2014

5, Tháng 11, 2014
Báo cáo kết quả công tác quý III và nghị quyết công tác quý IV năm 2014

Báo cáo kết quả công tác quý III và nghị quyết công tác quý IV năm 2014

24, Tháng 10, 2014
Page 1/1 <1>