Thông báo rà soát điểm rèn luyện học kỳ II (2018-2019)

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đề nghị  các thầy cô làm công tác chủ nhiệm lớp, cán bộ các lớp sinh viên và toàn thể sinh viên kiểm tra đối chiếu lại điểm rèn luyện của lớp và cá nhân mình. Nếu có thông tin sai sót, cần bổ sung cần phản hồi lại thông qua các thầy cô Chủ nhiệm lớp và báo cáo về Nhà trường thông qua thư ký hội đồng CN Nguyễn Thúy An - Email: thuyantnut@gmail.com.

Thời gian phản hồi trước 11h thứ 3 ngày 22/10/2019, sau thời gian trên Hội đồng sẽ không xem xét và giải quyết bất kỳ thông tin phản hồi, điều chỉnh nào khác.

Chú ý: Sinh viên phản hồi thông qua giảng viên Chủ nhiệm lớp, sau đó Giảng viên chủ nhiệm lớp kiểm tra đối chiếu rồi phản hồi về phòng Công tác HSSV hoặc thông qua trợ lý khoa. (sinh viên không liên hệ trực tiếp với cô Nguyễn Thúy An)

Trân trọng cám ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn