Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có chức năng quản lý và tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu về: Công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ công nhân viên, học sinh sinh viên trong toàn trường; Theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên trong học tập và tu dưỡng tại trường; Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong khu vực trường.

Đọc thêm...