DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG CT HSSV

Stt 

Họ và tên

Chức vụ

Cở sở đào tạo Đại học

Cơ sở đào tạo Sau Đại học

1

GV.ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng,

Giảng viên khoa điện

2005, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; chuyên ngành Điện khí hóa xí nghiệp công nghiệp

Thạc sỹ -2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; chuyên ngành Tự động hóa.

2

GV.ThS. Ngô Thị Hồng Ánh

Phó trưởng phòng, Trưởng bộ môn Pháp luật khoa KTCN

 2000, Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành: Luật tư pháp và Hành chính

 Thạc sỹ - 2013, Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành: Luật Kinh tế

3

GV.ThS. Hoàng Trung Kiên

Phó trưởng phòng, Giảng viên khoa Cơ khí

2009; Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ngành Công nghệ Chế tạo máy;

2013; Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

4

CN. Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên – Tổ trưởng

2006, Đại học  Kinh tế và Quản trị KD,

 Việt Nam

 

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

Nhân viên - GV kiêm nhiệm

2015, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp , Việt Nam

 

6

ThS. Lê Thị Đỗ Oanh

Chuyên viên

2000, Đại học  Phương Đông, Việt Nam

Thạc sỹ -2007, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

7

KS. Hoàng Thế Tài

Nhân viên

2008, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

8

ThS. Lương Thị Bích Ngọc

Nhân viên

2008, Đại học sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam

Thạc sỹ -2013, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Việt Nam

9

KS. Tạ Duy Kiên

Nhân viên

2008, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

10

KS. Vũ Thị Thu

Nhân viên

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp , Việt Nam

 

11

CN. Lê Thị Kim Ngân

Nhân viên

2009, Đại học  mở Hà Nội, Việt Nam

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn