DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG CT HSSV

Stt 

Họ và tên

Chức vụ

Cở sở đào tạo Đại học

Cơ sở đào tạo Sau Đại học

1

GV.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Email: dungnguyentien@tnut.edu.vn

Trưởng phòng,

Giảng viên khoa điện

2005, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; chuyên ngành Điện khí hóa xí nghiệp công nghiệp

Thạc sỹ -2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; chuyên ngành Tự động hóa.

Tiến sĩ: 2021, Đại học Bách Khoa Hà Nội; chuyên ngành Tự động hóa

2

GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: ntth@tnut.edu.vn

Phó trưởng phòng, Trưởng bộ môn Pháp luật khoa KTCN

 2005, ĐH KH XH&NV, chuyên ngành: Triết học

 Thạc sỹ - 2008, ĐH KH XH&NVchuyên ngành:  Hồ Chí Minh học

3

CVC,ThS. Lê Thị Đỗ Oanh

Email: ledooanh@gmail.com

 Phó phòng CT HSSV 2002, Đại học  Phương Đông, Việt Nam

Thạc sỹ -2007, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

4

ThS. Giang Trung Kiên

Nhân viên

2013,Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; 

Thạc sĩ-2021, Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: Quản lý kinh tế

5

KS. Hoàng Thế Tài

Email: taiht@tnut.edu.vn

Nhân viên

2008, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

6

KS. Tạ Duy Kiên

Email: duykien@tnut.edu.vn

Nhân viên

2008, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

7

KS. Vũ Thị Thu

Email: vuthu@tnut.edu.vn

Nhân viên

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp , Việt Nam

 

8

CN. Lê Thị Kim Ngân

Email: lengan0907@gmail.com

Nhân viên

2009, Đại học  mở Hà Nội, Việt Nam

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn