Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của SV TNUT (2021)

Quyết định số 984/QĐ-ĐHKTCN ngày 14/5/2021 về việc Ban hành Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường ĐHKTCN

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn