MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG TÁC HSSV (P1)

MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG TÁC HSSV

1. Quy định về công tác CNL-CVHT

2. Quy định về đánh giá điểm rèn luyện

3. Quy định về khen thưởng sinh viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn