MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG TÁC HSSV (P1)

MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG TÁC HSSV

1. Quy định về công tác CNL-CVHT

2. Quy định về đánh giá điểm rèn luyện

3. Quy định về Học bổng khuyến khích sinh viên

4. Quy định về khen thưởng sinh viên 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn