Hệ thống văn bản trường ĐHKTCN hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo và HSSV

1. Quy chế đào tạo

+ Quyết định số 419/QĐ-ĐHKTCN, ngày 12/7/2017 Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH KTCN. Xem chi tiết

+ Quyết định số 50/QĐ-ĐHKTCN, ngày 05/07/2013 Về việc ban hành Quy định về công tác thi hệ đại học chính quy tại trường ĐH KTCN. Xem chi tiết

+ Quyết định sô 741/QĐ-ĐHKTCN, ngày 30/12/2015 Về việc ban hành Quy định học phí các hệ đào tạo trường ĐHKTCN. Xem chi tiết

Tham khảo thêm

2. Các quy định về công tác quản lý HSSV

+ Quyết định số 62/QĐ-ĐHKTCN, ngày 15/7/2016 Về việc ban hành Quy định công tác sinh viên tại trường ĐH KTCN. Xem chi tiết

+ QĐ số 160/QĐ-ĐHKTCN, 30/10/2013, về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên nội trú của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Xem chi tiết

+ QĐ số 161/QĐ-ĐHKTCN, 30/10/2013, về việc ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Xem chi tiết

+ Quyết định số 203/QĐ-ĐHKTCN, ngày 25/11/2015, về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường ĐH KTCN. Xem chi tiết

+ Quyết định số 205/QĐ-ĐHKTCN, ngày 25/11/2015, về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình hoạt động xã hội và lao động công ích cho sinh viên hệ chính quy. Xem chi tiết

Tin mới hơn

Tin cũ hơn