Thông báo tổng hợp công Lao động công ích học kỳ hè 2017 và triển khai kế hoạch trong học kỳ I (17-18)

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2017-2018; Thực hiện thông báo số   143/TB-ĐHKTCN, ngày  26 /6/2017 của Hiệu trưởng trưởng trường ĐHKTCN về việc đảm bảo vệ sinh môi trường khuôn viên Nhà trường; Thực hiện kế hoạch triển khai chương trình Hoạt động xã hội và Lao động công ích năm học 2017-2018, Ban chỉ đạo tổ chức các Hoạt động xã hội và lao động công ích Nhà trường thông báo tới các Khoa chuyên môn một số nội dung như sau:

  1. Các Khoa chuyên môn tổng hợp Công lao động công ích học kỳ hè (2016-2017) của khoa mình theo mẫu (đính kèm). Nộp cho phòng Phòng Công tác học sinh sinh viên:

-         Địa điểm: Phòng 104 – A6                             Email: thudung.tttn@gmail.com

 ( Nộp cả file mềm và bản cứng)

-         Thời gian: Nộp trước ngày 15/09/2017

  1. Thông báo công khai kết quả tổng hợp tới các lớp và toàn thể sinh viên. Đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các sinh viên còn thiếu công lao động hoặc chưa tích cực tham gia các Hoạt động xã hội và lao động công ích trong học kỳ.
  2. Tổ chức triển khai tăng cường Lao động công ích vệ sinh khuôn viên trường trong học kỳ I năm học 2017- 2018 (03 công/ sinh viên) (Có phân khu lao động kèm theo).
  3. Thời gian thực hiện lao động công ích học kỳ I được tính từ 05/09/2017 đến 10/01/2018.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ThS. Hoàng Trung Kiên – Phó trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên (ĐT: 0915732858)

Đề nghị các Khoa, Bộ môn và sinh viên toàn trường  triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung của Thông báo này.

Trân trọng cám ơn./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn