Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT năm học 2019-2020

12, Tháng 11, 2019

Thông báo về việc cảnh báo đối với sinh viên có kết quả rèn luyện xếp loại yếu, kém

11, Tháng 11, 2019

Thông báo cấp lại, cấp bổ sung thẻ sinh viên

23, Tháng 5, 2019

Thông báo lịch khám sức khỏe sinh viên tốt nghiệp

23, Tháng 5, 2019

Thông báo nộp bằng tốt nghiệp

15, Tháng 5, 2019

Một số quy định mới trong công tác đào tạo, HSSV năm học 2018-2019

19, Tháng 12, 2018

NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN CẦN BIẾT VỀ ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ (SQDB)

22, Tháng 5, 2018

Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2017-2018

4, Tháng 1, 2018

Thông báo của Công an phường Tích Lương

25, Tháng 12, 2017

Quy định học phí các hệ đào tạo trường ĐHKTCN

16, Tháng 12, 2017

Kết quả chấm bài thu hoạch (lần 1) tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa K53

9, Tháng 11, 2017

Quy chế đào tạo tín chỉ tại trường ĐH KTCN ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-ĐHKTCN, gnayf 12/7/2017 của Hiệu trường trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

22, Tháng 8, 2017

Thông báo sinh viên tham gia tổ chức tự xưng "Hội thánh của Đức chúa trời"

27, Tháng 7, 2017

Quyết định số 314/QĐ-ĐHKTCN, ngày 8/5/2017 về việc cử sinh viên tham gia thực tập tìm hiểu công nghệ tại Nhà máy Cán Thái Nguyên

11, Tháng 5, 2017

Kế hoạch sinh viên tham gia tìm hiểu công nghệ tại Nhà máy cán Thái Nguyên (update 6/5/2017)

4, Tháng 5, 2017
Page 1/4 <1234>