Thông báo họp ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn

19, Tháng 5, 2016

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

18, Tháng 5, 2016

Danh sách sinh viên tham gia bỏ phiếu tại trường, phường Phú Xá và Tích Lương

17, Tháng 5, 2016

TB về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp online

25, Tháng 2, 2016

Thông báo kế hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV cuối khóa K47, K48 kinh tế

4, Tháng 1, 2016

Quyết định thành lập lớp khóa K51

28, Tháng 12, 2015

Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà trường

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015

2, Tháng 12, 2015

Thông báo nộp tiền bảo hiểm y tế của lưu học sinh Lào, Campuchia, Philippin năm 2016

25, Tháng 11, 2015

Thông báo đề nghị khen thưởng tập thể và sinh viên tiêu biểu cấp ĐHTN năm 2014-2015

23, Tháng 9, 2015

Thông báo thu Bảo hiểm y tế thuộc đối tượng cận nghèo

23, Tháng 9, 2015

Thông báo nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khóa K50 và các khóa trước

27, Tháng 7, 2015

Thông báo tổ chức Hội trại sinh viên chào mừng 50 năm ngày thành lập trường

22, Tháng 7, 2015

Thông báo danh sách sĩ quan dự bị 2015

22, Tháng 6, 2015

Danh sách sinh viên không đóng bảo hiểm y tế năm học 2014-2015

27, Tháng 11, 2014
Page 3/4 <1234>