Kết quả chấm bài thu hoạch (lần 1) tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa K53

Thực hiện quyết định số 61/QĐ-ĐHKTCN ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa năm học 2017-2018; Công văn số168/ĐHKTCN ngày 06/9/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, về việc tổ chức viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa năm học 2017-2018. Nhà trường đã triển khai chấm bài thu hoạch và  tổng hợp kết quả cụ thể như danh sách đính kèm.

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn, Lãnh đạo bộ môn Lý luận
Chính trị chỉ đạo; Giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh viên khóa tuyển sinh 2017 (K53) thông báo kết quả chấm bài thu hoạch đến sinh viên thuộc phạm vi quản lý; yêu cầu những sinh viên chưa nộp bài thu hoạch triển khai viết và nộp bài thu hoạch theo đúng quy định, những sinh viên đã nộp bài thu hoạch nhưng chưa đạt làm lại bài thu hoạch theo đúng yêu cầu.

Thời hạn thu bài thu hoạch lần 2: Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 15/11/2017.

Địa điểm nộp bài thu hoạch lần 2: phòng 104 nhà A6 (trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).

Sau thời hạn trên những sinh viên không nộp bài hoặc nộp bài không đạt yêu cầu sẽ được coi là chưa hoàn thành tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học và sẽ xử lý theo quy chế học sinh sinh viên.

Nhà trường yêu cầu các Khoa chuyên môn, Bộ môn trực thuộc trường, giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 (K53) thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.

Trân trọng cám ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn