Kiểm tra đối chiếu danh sách SV thuộc diện chính sách Học kỳ II năm học 2018- 2019

THÔNG BÁO

Kiểm tra đối chiếu danh sách SV thuộc diện chính sách

 Học kỳ II năm học 2018- 2019

 Căn cứ vào Thông báo số 14/TB-ĐHKTCN ngày 28/01/2018 về việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội (TCXH) học kỳ 2 năm học 2018- 2019;

Căn cứ vào thông báo số 16/TB-ĐHKTCN ngày 28/01/2019 về việc nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018- 2019;

 Căn cứ vào Thông báo số 17/TB-ĐHKTCN ngày 28/01/2019 về việc nộp hồ sơ để hưởng miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018- 2019;

Căn cứ danh sách hưởng chế độ chính sách học kỳ I năm học 2018-2019 và kết quả xét duyệt hồ sơ bổ sung; Nhà trường lập danh sách sinh viên trong diện được hưởng miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 gửi tới các lớp sinh viên để đối chiếu (có danh sách kèm theo).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Trưởng bộ môn trực thuộc trường,  Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập triển khai thông báo này tới từng lớp, hướng dẫn cho sinh viên hệ đào tạo chính quy được biết và thực hiện. Những trường hợp cần điều chỉnh bổ sung, xin phản hồi ngay về phòng Công tác HSSV (Trung tâm tư vấn hỗ trợ SV- Phòng 104-Nhà A6).

Thời gian phản hồi chậm nhất đến 17h00 ngày 29/3/2019, nếu quá thời gian quy định nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

 

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn