Danh sách sinh viên chưa tham gia BHYT năm 2018

- Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; BHYT đối với Sinh viên là bắt buộc.

- Nhà trường đã có công văn số 209/ĐHKTCN, ngày 23/11/2017 về việc Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2017-2018 và công văn số 01/ĐHKTCN về việc Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2017-2018 (lần 2).

- Tuy nhiên theo thống kê đến thời điểm hiện tại (12/3/2018) vẫn còn nhiều sinh viên chưa tham gia đóng nộp BHYT năm 2018 hoặc chưa nộp bản photo thẻ (được cấp hoặc đã tham gia tại địa phương) về Nhà trường theo quy định (Có danh sách kèm theo)

- Những sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện và ghi vào bảng điểm toàn khóa khi tốt nghiệp (Theo quyết định số 203/QĐ-ĐHKTCNNgày 26 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc bna hành quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên hệ đào tạo Đại học chính quy)

Phòng Công tác HSSV đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn (Bộ môn trực thuộc trường), các GVCN và các bộ lớp thông tin đến toàn thể sinh viên được biết và thực hiện trừ điểm rèn luyện học kỳ I (2017-2018) theo quy định, đồng thời phản hồi về những sai sót trong quá trình tổng hợp danh sách (Mọi thông tin cần phản hồi, chỉnh sửa bổ sung vui lòng liên hệ Trạm y tế trường, hoặc Đ/C Hoàng Thế Tài - ĐT: 0978.610.866 - Email: taiht@tnut.edu.vn

Thời gian phản hồi những sai sót nếu có: Trước 17h00 ngày 19/3/2018, sau thời gian trên Nhà trường sẽ chốt danh sách và đưa ra hội đồng thực hiện đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích đúng theo quy định.

Trân trọng cám ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn