Kế hoạch sinh viên tham gia tìm hiểu công nghệ tại Nhà máy cán Thái Nguyên (update 6/5/2017)

Phòng Công tác HSSV xây dựng kế hoạch chi tiết các nhóm sinh viên tham gia thực tập tìm hiểu công nghệ tại nhà máy cán Thái Nguyên.

- Đối tượng: toàn thể sinh viên tham gia khóa trải nghiệm tại Nhà máy Canon Việt Nam tháng 2+3+4/2017

- Thời gian: 

+ Giai đoạn tìm hiểu lý thuyết do GVHD đảm nhiệm tại trường, thời gian do GVHD quyết định (khoảng 2-4 ngày)

+ Giai đoạn sang nhà máy mỗi nhóm 2 ngày (có kết hoạch chi tiết kèm theo)

- Phương tiện sang Nhà máy: Nhà trường hỗ trợ xe đưa đón (đề nghị các nhóm SV đến đúng giờ)

- Các sinh viên kiểm tra đối chiếu thông tin cá nhân, nếu có vấn đề gì cần báo lại theo địa chỉ dungnguyentien@tnut.edu.vn

- Các nhóm sinh viên chủ động liên hệ GVHD và thực hiện đầy đủ các yêu cầu do GVHD đề ra

Trân trọng!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn