Thông báo (số 50/TB-ĐHKTCN) V/v Tổng hợp công Lao động công ích học kỳ II và triển khai kế hoạch trong học kỳ hè năm học 2015-2016

 

THÔNG BÁO

V/v Tổng hợp công Lao động công ích học kỳ II  và triển khai kế hoạch trong học kỳ hè

năm học 2015-2016

Căn cứ theo Kế hoạch học tập học kỳ II và học kỳ hè năm học 2015-2016; Căn cứ Kế hoạch triển khai lao động công ích năm học 2015- 2016; Căn cứ kết luận cuộc họp giao ban Nhà trường ngày 27/5/2016. Ban chỉ đạo tổ chức các Hoạt động xã hội và lao động công ích Nhà trường thông báo tới các Khoa chuyên môn một số nội dung như sau:

  1. Các Khoa chuyên môn tổng hợp Công lao động công ích học kỳ II (2015-2016) của khoa mình theo mẫu (đính kèm). Nộp cho phòng Phòng Công tác học sinh sinh viên:

-         Địa điểm: Phòng 103 – A6                             Email: dungnguyentien@tnut.edu.vn

 ( Nộp cả file mềm và bản cứng)

-         Thời gian: Nộp trước ngày 15/07/2016

  1. Thông báo công khai kết quả tổng hợp tới các lớp và toàn thể sinh viên. Đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các sinh viên còn thiếu công lao động hoặc chưa tích cực tham gia các Hoạt động xã hội và lao động công ích trong học kỳ.
  2. Tổ chức triển khai tăng cường Lao động công ích vệ sinh khuôn viên trường đối với các sinh viên tham gia học kỳ hè 2016 (03 công/ sinh viên). Các khoa căn cứ vào dữ liệu sinh viên khoa mình đăng ký học kỳ hè, tổ chức phân công đảm bảo vệ sinh khu vực khoa mình phụ trách (Việc phân khu lao động giống học kỳ II (2015-2016)).
  3. Thời gian thực hiện lao động công ích học kỳ hè được tính từ 15/7/2016 đến 30/9/2016. Đối với những khoa có ít sinh viên tham gia học kỳ hè cần có báo cáo số liệu bằng văn bản để Ban chỉ đạo tổ chức các Hoạt động xã hội và lao động công ích Nhà trường làm cơ sở điều chỉnh khu vực cho phù hợp.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên (ĐT: 0915.662.707)

Đề nghị các Khoa, Bộ môn và sinh viên toàn trường  triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung của Thông báo này.

Trân trọng cám ơn./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn