Rà soát học bổng học tập kỳ 2 (19-20)

4, Tháng 9, 2020

Quy định học bổng khuyến khích học tập tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

29, Tháng 9, 2019

Thông báo học bổng KOVA 2019

6, Tháng 5, 2019

Thông báo học bổng Panasonic

25, Tháng 4, 2019

Quy định học bổng khuyến khích học tập năm học (2018-2019)

15, Tháng 2, 2019

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trao tiền thưởng và học bổng cho tân sinh viên khóa tuyển sinh 2018 (K54)

15, Tháng 2, 2019

Quyết định học bổng khuyến khích học học tập học kỳ 2 (2017-2018)

22, Tháng 11, 2018

Quyết định học bổng toàn phần K53 học kỳ 1 ( 2018-2019)

21, Tháng 11, 2018

Quyết định học bổng toàn phần K53 học kỳ 2 ( 2017-2018)

18, Tháng 6, 2018

Quyết định học bổng khuyến khích học kỳ 1 (2017-2018)

18, Tháng 6, 2018

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018

5, Tháng 1, 2018

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trao tiền thưởng và học bổng cho tân sinh viên khóa tuyển sinh 2017 (K53)

25, Tháng 12, 2017

Quyết định học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 (2016-2017)

1, Tháng 11, 2017

Kiểm tra đối chiếu học bổng toàn phần khóa tuyển sinh 2017

10, Tháng 10, 2017

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng KOVA 2017

9, Tháng 5, 2017
Page 1/3 <123>