KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN-HSSV” CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2018 - 2019

Thực hiện công văn số  3383/BGDĐT – GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ”Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các trường đại học, CĐSP, TCSP năm học 2018-2019, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- HSSV cuối khóa năm 2018” giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua tuyên truyền phổ biến pháp luật, trang bị một số kiến thức về kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, giới thiệu nhà tuyển dụng có uy tín để các sinh viên có thể tham khảo tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

            1. Thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung chương trình tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa 2018

-  Thời gian: từ ngày  15/12/2018 và ngày 16/12/2018.

- Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

- Thành phần: Báo cáo viên, giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên K50 khối ngành Kỹ thuật và K51 khối ngành Kinh tế công nghiệp các ngành Kỹ sư Công nghệ (có thời khóa biểu chi tiết kèm theo).

Chi chú: Đối với các lớp sinh viên bị trùng tiết học liên hệ Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên (Phòng 105 - A6) trước ngày 12/12/2018 để thống nhất đổi lịch (ThS.Lương Thị Bích Ngọc - ĐT: 0983.120.118; E-mail: luongngoctn86@gmail.com).

- Nội dung chương trình tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cuối khóa:

1. Phổ biến pháp luật lao động giúp sinh viên nắm chắc quy định pháp luật về lao động nói chung, về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động, về các quy định khác có liên quan như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động...

2. Nâng cao nhận thức của sinh viên về quy chế đào tạo, quy chế học sinh, sinh viên và các quy định khác có liên quan đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp. Trang bị một số kiến thức về kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, giới thiệu nhà tuyển dụng có uy tín để các sinh viên có thể tham khảo tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

3. Đối thoại giữa sinh viên với Ban chủ nhiệm khoa, lãnh đạo phòng đào tạo và lãnh đạo phòng công tác HSSV và các bộ phận có liên quan về những vướng mắc và những nội dung cần thiết cho sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn