Thông báo Về việc cập nhật thông tin sinh viên nội, ngoại trú học kỳ II năm học 2017 – 2018

Căn cứ thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác Sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

            Thực hiện Quy định về công tác HSSV ngoại trú kèm theo Quyết định số 161/QĐ-ĐHKTCN ngày 30/10/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

            Thực hiện công văn số 537/ĐHTN, ngày 02/4/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc báo cáo đăng ký tạm trú cho sinh viên năm học 2017-2018, Nhà trường yêu cầu các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường (các đơn vị), Phòng Công tác HSSV và sinh viên ngoại trú hệ chính quy toàn trường triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường

            - Từ ngày 06/4/2018 đến  hết ngày 15/4/2018 lãnh đạo các đơn vị triển khai cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý hoàn thành việc cập nhật thông tin nội, ngoại trú bằng cách sử dụng tài khoản do Nhà trường cấp mssv@tnut.edu.vn đăng nhập vào hộp thư cá nhân của mình, sau đó điền thông tin vào biểu mẫu tại mục "CẬP NHẬT SINH VIÊN NỘI TRÚ" (Đối với sinh viên ở KTX) hoặc mục "CẬP NHẬT SINH VIÊN NGOẠI TRÚ"  (Đối với sinh viên ở ngoại trú) trên website: http://cthssv.tnut.edu.vn/.

            - Chỉ đạo cho Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) tiếp tục thu Đơn đăng ký ở ngoại trú có nhận xét của sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2017 của những sinh viên còn thiếu và nộp về cho Nhà trường qua Phòng CTHSSV (P208-nhà Hiệu bộ).

            2. Phòng Công tác HSSV

            - Từ 05/4/2018 đến 08h00’ ngày 16/4/2018 Phòng Công tác HSSV chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, tổng hợp dữ liệu từ các Khoa, Bộ môn chuyển về đồng thời cập nhật thông tin vào danh sách sinh viên nội, ngoại trú toàn trường học kỳ II năm học 2017 – 2018, báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện các nội dung thông báo trước 17h00’ ngày 16/4/2018.

            3. Sinh viên ngoại trú

            - Từ ngày 06/4/2018 đến hết ngày 15/4/2018 Sinh viên có trách nhiệm cập nhật đầy đủ các thông tin nội, ngoại trú theo đường dẫn (link) ở trong mục 1.

Nhà trường yêu cầu các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường, Phòng Công tác HSSV, các đơn vị có liên quan và sinh viên ngoại trú thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo này./.

Trân trọng cám ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn