Thông báo 228/TB-ĐHKTCN, ngày 27/12/2017 về việc Cập nhật thông tin và quản lý sinh viên ngoại trú học kỳ I (2017-2018)

Nhằm tăng cường công tác quản lý sinh viên ngoại trú năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo tới các khoa chuyên môn, Bộ môn trực thuộc trường, giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên Kế hoạch triển khai Cập nhật thông tin và quản lý sinh viên ngoại trú học kỳ I (2017-2018), cụ thể như sau:

1- Các lớp sinh viên cử đại diện đến Trung tâm tư vấn Hỗ trợ sinh viên (Phòng 105-A6) để nhận mẫu khai đăng ký ngoại trú cho toàn thể sinh viên đang ở ngoại trú của lớp mình (Từ ngày 28/12/2017 đến hết ngày 12/01/2018)

2- Các sinh viên ngoại trú điền đầy đủ thông tin theo mẫu, xin xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, công an phường và nộp lại cho Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 19/01/2018

3- Giáo viên chủ nhiệm nộp bản nhận xét và tổng hợp về Khoa từ ngày 19 đến ngày 26/1/2018.

4-  Các khoa (Bộ môn) tổng hợp nộp về Nhà trường thông qua phòng Công tác Học sinh Sinh viên trước 17h00 ngày 26/01/2018.

5- Phòng Công tác HSSV tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu Nhà trường trước ngày 31/01/2018

Trân trọng!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn