Thông báo (số 16/ĐHKTCN) về việc thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt 1-2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016-2017; Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng khảo sát sinh viên tốt nghiệp, Nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện khảo sát online dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 như sau:

  1. Thời gian khảo sát từ  ngày 22/02/2017 đến ngày 05/03/2017
  2. Sinh viên trả lời phiếu khảo sát trên website của nhà trường theo địa chỉ: http://khaosathssv.tnut.edu.vn/khao-sat-sinh-vien-tot-nghiep
  3. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2017.
  4. Nội dung khảo sát bao gồm:

-         Khảo sát về quá trình học tâp, rèn luyện của sinh viên.

-         Khảo sát về công tác quản lý sinh viên.

-         Khảo sát về chương trình đào tạo.

-         Khảo sát về tình trạng việc làm.

Đề nghị các khoa chuyên môn đôn đốc sinh viên tham gia đóng góp ý kiến theo đúng thời gian quy định; nghiêm túc, trung thực, khách quan và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc cung cấp thông tin khảo sát. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên sẽ căn cứ vào danh sách sinh viên tham gia khảo sát trên hệ thống  để trả hồ sơ sinh viên khi ra trường.

Trân trọng cám ơn./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn