Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận học bổng VALLET năm 2015

Căn cứ công văn số: 1247/ĐHTN-CTHSSV ngày 24 tháng 6 năm 2015 về việc tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2015 và giao số lượng sinh viên được nhận học bổng cho nhà trường. Nhà trường thông báo tiêu chuẩn và hồ sơ xin đăng ký nhận học bổng như sau:

1. Tiêu chuẩn

- Sinh viên được tuyển chọn cần đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1.1 Đạt giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế

1.2 Sinh viên giỏi, có nhiều tiến bộ trong học tập và đạt điểm trung bình trung học tập ( theo từng học kỳ) từ 8,0 trở lên thuộc hai học kỳ gần nhất. Các sinh viên chưa có điểm tổng kết năm học 2014-2015 có thể nộp kết quả học tập năm học 2013-2014 và học kỳ I năm học 2014-2015. (Yêu cầu quy đổi sang thang điểm 10).

Chưa được nhận học bổng của các quỹ học bổng khác trong năm học 2013-2014 (ưu tiên các sinh viện hệ tiên tiến và tài  năng)

2. Số lượng: 01 sinh viên

Sinh viên đăng ký học bổng tại các khoa chuyên môn của mình.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn