Giới thiệu về Trung tâm Tư vấn Sinh viên

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TƯ VẤN SINH VIÊN

  1.   Giới thiệu chung

Trung tâm Tư vấn sinh viên (TT TVSV), trực thuộc phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, được thành lập theo QĐ số: 379/QĐ-HSSV, ngày 25/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp. TT TVSV Thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên cấp trường, giúp cho Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập rèn luyện tại trường. Hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên thực hiện theo cơ chế một cửa. Các yêu cầu của sinh viên được giải quyết ngay tại trung tâm hoặc có giấy hẹn ngày đến giải quyết hoặc trả lời.

Trung tâm tư vấn sinh viên cũng là nơi để sinh viên có thể bày tỏ những điều mình còn lo ngại, chưa chắc chắn trong quá trình học và rèn luyện tại trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tư vấn – hỗ trợ sinh viên

2.1 Chức năng

  Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên có chức năng tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống; xây dựng và kết nối các nguồn lực xã hội, các cơ hội tuyển dụng …

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Xúc tiến việc làm; cung cấp thông tin cập nhật về tuyển dụng và thị trường lao động.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát ý kiến sinh viên, cựu sinh viên về việc làm và các hoạt động của Nhà trường.

- Kết nối các nguồn lực xã hội, hỗ trợ, khuyến khích sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và theo Quyết định số 379/QĐ-HSSV về việc ban hành quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên đã được Hiệu trưởng ký ban hành ngày 25/11/2011; chấp hành nghiêm túc các quy định có liên quan do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ban hành.

3. Các hoạt động chính

3.1. Các hoạt động liên quan đến sinh viên do Nhà trường giao:

- Tư vấn cho sinh viên về Pháp luật, về Quy chế Học sinh – sinh viên, Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, các nội quy, quy định của trường.

- Tư vấn cho sinh viên hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập, rèn luyện  trong trường, giúp sinh viên nắm rõ các chế độ chính sách các thủ tục vay vốn ngân hàng phục vụ cho sinh hoạt và học tập.

- Tiếp nhận các thông tin ý kiến, đề xuất kiến nghị của sinh viên để báo cáo với các cấp có thẩm quyền giải đáp và đáp ứng kịp thời tạo mọi điều kiện cho sinh viên trong học tập, rèn luyện và tổ chức cuộc sống.

- Tư vấn về nghề nghiệp cho sinh viên nhằm nâng cao lòng yêu nghề, hiểu biết về nghề nghiệp đã học. 

- Thực hiện các cuộc điều tra lấy ý kiến sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị trong Trường thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

3.2. Các hoạt động phát triển quan hệ doanh nghiệp

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp

- Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các sự kiện như hội chợ việc làm, tọa đàm, hội thảo (mời doanh nhân nói chuyện), tổ chức cho sinh viên kiến tập, thực tập.

- Cung ứng lao động; cung cấp thông tin cập nhật về tuyển dụng và thị trường lao động

 

Thông tin liên hệ : Phòng 104 +105– A6                      SĐT: 0208 3.747.009

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

ThS. Hoàng Trung Kiên

Phó trưởng phòng

CT- HSSV

ĐT: 0915.732.858

E-mail: htk@tnut.edu.vn

2

CN. Lê Thị Kim Ngân

Nhân viên

ĐT: 0988.482.268

E-mail: Lengan0907@gmail.com

3

ThS. Lương Thị Bích Ngọc

Nhân viên

ĐT: 0983.120.118

E-mail: luongngoctn86@gmail.com

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn