Thông báo số 105/TB-ĐHKTCN về việc Về việc thực hiện khảo sát sinh viên online học kỳ I năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016-2017; Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; lấy ý kiến phản hồi của người học về các hoạt động tổ chức đào tạo, quản lý sinh viên;  Nhà trường đã có thông báo số 105/TB-ĐHKTCN tuy nhiên tính đến ngày 12/12/2016, vẫn còn một số sinh viên chưa tham gia khảo sát, đặc biệt là sinh viết tốt nghiệp đợt 3 - năm 2016. Nhà trường đề nghị các sinh viên K49 và sinh viên tốt nghiệp đợt 3 (nhận bằng vào ngày 16/12/2016) nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo và tiến hành khảo sát trên hệ thống

  1. Thời gian khảo sát: từ  ngày 12/12/2016 đến ngày 15/12/2016
  2. 2.      Đối tượng khảo sát:

2.1  Sinh viên K49 đang tham gia học tập học kỳ I năm học 2016-2017.

-    Hình thức khảo sát: Sinh viên K49 trả lời phiếu khảo sát trên website của nhà trường theo địa chỉ http://khaosathssv.tnut.edu.vn/khao-sat-sinh-vien-dang-hoc/

-         Nội dung khảo sát bao gồm:

  • Khảo sát về quá trình học tâp, rèn luyện của sinh viên.
  • Khảo sát về công tác quản lý sinh viên.
  • Khảo sát về chương trình đào tạo.

2.2  Sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 (Toàn thể sinh viên tốt nghiệp nhận bằng ngày 16/12/2016)

-         Hình thức khảo sát: Sinh viên trả lời phiếu khảo sát trên website của nhà trường theo địa chỉ: http://khaosathssv.tnut.edu.vn/khao-sat-sinh-vien-tot-nghiep

-         Nội dung khảo sát bao gồm:

  • Khảo sát về quá trình học tâp, rèn luyện của sinh viên.
  • Khảo sát về công tác quản lý sinh viên.
  • Khảo sát về chương trình đào tạo.
  • Khảo sát về tình trạng việc làm.

Đề nghị các khoa chuyên môn đôn đốc sinh viên tham gia đóng góp ý kiến theo đúng thời gian quy định; Các sinh viên tham gia khảo sát nghiêm túc, trung thực, khách quan và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc cung cấp thông tin khảo sát. Đối với khảo sát sinh viên tốt nghiệp, phòng Công tác Học sinh Sinh viên sẽ căn cứ vào danh sách sinh viên tham gia khảo sát trên hệ thống  để trả hồ sơ sinh viên khi ra trường.

Trân trọng cám ơn./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn