Thông báo (số 48/TB-ĐHKTCN) về việc tổ chức hội nghị công tác GVCN-CVHT năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội nghị công tác Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập 2016

 Thực hiện chương trình công tác năm học 2015 - 2016; Thực hiện kế hoạch số 37/KH-ĐHKTCN, ngày 17/5/2016 về việc tổ chức hội nghị quản lý sinh viên 2016; Nhằm đánh giá tổng kết công tác Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập trong năm học 2015-2016; định hướng tăng cường hiệu quả hoạt động trong năm học 2016-2017; Nhà trường tổ chức Hội nghị công tác Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập năm 2016 với kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h00’ đến 17h30’, ngày 27/06/2016

- Địa điểm: Phòng họp 2

- Thành phần

-         Đại diện BGH nhà trường

-         Đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường

-         Đại diện phòng Công tác HSSV, phòng Đào tạo, trung tâm DVTH

-         Đại diện Ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn trực thuộc trường.

-         Trợ lý quản lý sinh viên các khoa, bộ môn trực thuộc trường.

-         Đại diện GVCN-CVHT tiêu biểu (khoa Cơ khí, Điện, Điện tử 03 GV/khoa; các khoa (bộ môn) còn lại 02 GV/khoa)

Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong trường cử đại biểu tham dự theo đúng thành phần như trên, nghiên cứu tài liệu dự thảo (gửi kèm thông báo này) để góp ý bổ sung trong hội nghị.

Trân trọng cảm ơn./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn